درمان واریس مری

تشخیص و درمان واریس مری چگونه است

دلیل ایجاد و درمان واریس مری چگونه است

 درمان واریس مری واریس مری بعلت فشار خون بالا، بیماری های اختلال در جریان خون کبد بوجود می آید. فشار خون بالا از عوارض شایع بیماری هایی مانند سیروز و هپاتیت مزمن...