شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

درمان سفیدی مو

موی سفید خود را هرگز از ته در نیاورید!

موی سفید خود را هرگز از ته در نیاورید! موی سفید خود را هرگز از ته در نیاورید و آن را از سرتان جدا نکنید چون باعث بروز رویش مجدد و دوشاخه شدن آن خواهد شد اضطراب و...

در سفیدشدن موی سر چه عواملی دخالت دارند؟

عواملی که در سفید شدن موی سر دخالت

 سفید شدن مو درست است که سفید شدن مو با سن افراد ارتباط مستقیمی داردولی برخی از افراد هنوز پیر نشده موهایشان سفید میشود. چه بسا در خانواده ها دیده میشود که موهای...