یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

درمان سرطان پروستات

معرفی روشهای تشخیص سرطان پروستات

معرفی روشهای تشخیص سرطان پروستات اندازه گیری اندازه PSA خون اولین اقدام اندازه گیری اندازه PSA خون شما می باشد. PSA ماده ای است که از پروستات ترشح و وارد خون می گردد که...