دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

درمان سرطان پروستات

ابتلا به سرطان پروستات در ایران 

ابتلا به سرطان پروستات در ایران سرطان پروستات در ایران روز به روز در حال افزایش هست، آمار ها نشان میدهند کهمیزان مبتلایان سه برابر شده هست و این هشداری برای مردان...

معرفی روشهای تشخیص سرطان پروستات

معرفی روشهای تشخیص سرطان پروستات اندازه گیری اندازه PSA خون اولین اقدام اندازه گیری اندازه PSA خون شما می باشد. PSA ماده ای است که از پروستات ترشح و وارد خون می گردد که...