جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

درمان بیماری استئوپروز

بیماری استئوپروز راباهم مرور میکنیم

آشنایی با بیماری استئوپروز

 بیماری استئوپروز   Osteoporosis همان بیماری پوکی استخوان است که نام علمی آن است دراین بیماری استخوانها نازک میشوند طوریکه در برخی مواقع خرد میشوند این پوکی تا حدی...