درمان با موسیقی

توضیح کامل طب موسیقی درمانی

درمان بیماری با طب موسیقی درمانی

 طب موسیقی درمانی براساس تحقیقات موسیقی‌شناسان، گوش‌دادن به موسیقی البته براساس نوع آن می‌تواند بر متابولیسم بدن تاثیر بگذارد، فشارخون را بالا یا پایین ببرد،...