جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

درست کردن یوکفای اسفناج

یوفکای اسفناج

درست کردن یوکفای اسفناج

   تهیه ی یوکفای اسفناج یوکفای اسفناج خمیر یوفکا، خمیر ترد و نازکی است که بدون مایه خمیر و مواد حجم‌دهنده تهیه شده، داخل این خمیر با مواد مختلف پُر و پخته...