سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

درست کردن پیتزای خانگی بدون فر

روش تهیه پیتزای خانگی بدون فر

روش تهیه پیتزای خانگی بدون فر برای پخت پیتزا گوشت روی اجاق گاز خمیر را کلفت نگیرید، زیرا مغز پخت نمی شود پیتزا پختن در خانه لطفی دارد که شاید پیتزا خوردن بیرون از...