دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

درست کردن پلاسرتره

پلاسرتره

آموزش درست کردن پلاسرتره

 آموزش تهیه پلاسرتره مدت انتظار: 1 ساعت مجموعاً: 1 ساعت و 5 دقیقه پلو سر تره یا پلا سرتره غذایی شمالی و متعلق به مازندران است این غذا به این دلیل پلو سرتره است كه...