یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

درست کردن شامی مرغ کنجدی

روش تهیه شامی مرغ کنجدی

روش تهیه شامی مرغ کنجدی شامی مرغ کنجدی با گوشت مرغ خام تهیه می شود شامی مرغ کنجدی نوعی شامی یا کتلت است که با گوشت مرغ تهیه می شود و در آن از کنجد استفاده می شود....