یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

درست کردن املت اسپانیایی

دستور تهیه املت اسپانیایی

دستور تهیه املت اسپانیایی املت غذایی حاضری محسوب می شود که سریع آماده می شود. همچنین برای صبحانه ها خیلی می چسبد. املت نوع های مختلفی دارد که امروز نوع اسپانیایی آن...