درد لوزالمعده

لوزالمعده – کارکرد، مشکلات و بیماری

کارکرد، مشکلات و بیماری های لوزالمعده

 لوزالمعده غده دراز با دو غدد درون ریز و توابع مترشحه خارجی نهفته است که در زیر معده در سمت چپ بالای شکم، در زیر دنده ها قرار دارد. کار مهم آن هضم غذا است همچنین کار...