جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

دردناک

چاره ی تاول‌های قرمز و دردناک

زونا یا هرپس زوستر یک بیماری ویروسی است که عامل مولد آن ویروس عامل آبله مرغان است. با وجود آن که زونا در هر سنی می تواند رخ بدهد، ولی در افراد مسن ده برابر شایع تر از...