جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

درخواست همسر مبارك

درخواست همسر مبارک از ملکه انگلیس

سوزان مبارک در این نامه که از طریق سفارت انگلیس در قاهره به ملکه این کشور فرستاد تصاویری از تابعیت انگلیسی همه افراد خانواده خود به همراه شرحی از وضعیت حقوقی مبارک و...