سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

درباره شب عروسی و بحث های پیرامون آن !

درباره شب عروسی و بحث های پیرامون آن !

یکی از رسومی که در ایران همچنان رایج است مربوط به شب ازدواج و حجله عروس میباشد.این رسم بدلیل تمدن کهن ایران و همینطور مسائل ناموسی به فرهنگ ما وارد شده تا حدی که نمی...