یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

درباره ريش آقايان رويش ريش آقايان ريش آقايان سن رويش ريش آقايان عكسهاي ريش آقايان عكسهاي مدل هاي ريش آقايان مدل ريش آقايان مدل هاي ريش آقايان

نکاتی در مورد ریش آقایان !

  ۱) نقش ژنتیک و تستوسترون در طرز رویش ریش و سبیل:  رویش موی صورت بستگی به پایه ساختار ژنتیکی شما و مدت زمان پاسخ به درمان با تستوسترون دارد. درواقع رویش موی صورت...