شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

درآمد ميلياردي همسر فوتباليست معروف

درآمد نامشروع همسر فوتباليست معروف !

در دنياي وسيع فوتبال تخلفات و سوءاستفاده هايي صورت مي گيرد که شايد تنها بخش کوچکي از آن برملا و رسانه اي شود. متاسفانه به نظر مي رسد حجم چنين اتفاقاتي در فوتبال...