پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دخـتـری بـا صـورت پـردار +عـکـس

دخـتـری بـا صـورت پـردار+عـکـس

والدین “میا” وقتی با تورم ویک زائده سوزنی در گردن دخترشان مواجه شدند وی را نزد پزشک برده و یک پر ۵ سانتی از محل زخم بیرون کشیده شد. ...