پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

دختر نیمه لخت در تهران

دختر نیمه عریان در تهران

دختر نیمه عریان در تهران تصور کنید ۳۰ سال پیش و در دهه شصت خانمی را در خیابان می‌دیدید که یک مانتو به تن دارد که هیچ دکمه‌ای ندارد و شلوار لی پوشیده و در کمال تعجب...