دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

دختر صدام

جزئیات مرگ صدام از زبان دخترش!

جزئیات مرگ صدام از زبان دخترش! رغد صدام دختر صدام تاکید کرد که جزئیات مرگ پدرش بسیار زشت و دردناک بود.   دختر صدام از اعدام پدرش و داعش رغد صدام ، دختر بزرگ...