شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دختر ترم اولی و ترم آخری چگونه به دانشگاه می روند ؟ طنز