یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دختران روسپی

دختران روسپی در خیابان های تهران

به گزارش جام نیوز، در پی دستگیری بالغ بر دو هزار زن خیابانی و بررسی وضعیت آنها، مشخص گردیده 600 نفر از آنها روسپی‌گری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند و 1400 نفرشان...