دبلیو دبلیو ای

اشنایی با علی وزیری ملقب به شیخ آهنین

قهرمان سابق کشتی نمایشی در ۷۳ سالگی به دور از روزهای پرهیاهو و غریو هواداران آمریکایی، شرایطی سخت را سپری می‌کند.نیاز به عمل جراحی زانوهای مصدوم، اوضاع مالی...