جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دایانا

آهنگ لیدی گاگا برای دایانا !+عکس

  من قسم خورده بودم که اگر در لندن چنین فرصتی بیابم فرصت را غنیمت بشمارم و او را تحسین کنم. این آهنگ،”پرنسس دی آی ای” نام دارد و خواندن آن ممکن است…. ...