دانلود Tongue Tied! v1.0.1 با لینک مستقیم

بازی زیبای Tongue Tied! v1.0.1

    در بازی زیبای Tongue Tied، دو سگ که زبان هایشان به یکدیگر گره خورده، به کمک شما نیاز دارند. شما باید در مراحل مختلف، با کمک قوانین کششی در فیزیک، این سگ های دوست...