سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دانلود نشریه بازارکار

آگهی استخدام پلیس سایبری

  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان آقایان واجد شرایط با آزمون ورودی و دیگر مراحل و مصاحبه استخدام می...