دانلود برنامه 91 28/6/90

خلاصه برنامه نود دیشب دوشنبه 28 شهریور 91

    به گزارش زیرمیزی،برنامه ۹۰ دیشب 28 شهریور 91 دوباره برگزار شد و مثل همیشه برنامه شلوغ و جنجالی بود. در اینجا به بررسی تمام اتفاقاات افتاده در برنامه نود می...