دانلود برنامه 90 2 مرداد 91

خلاصه برنامه نود دیشب دوشنبه 2 مرداد 91

    به گزارش زیرمیزی،برنامه 90 بالاخره پس از مدت ها دیشب 2 مرداد 91 دوباره برگزار شد و مثل همیشه برنامه شلوغ و جنجالی بود. در اینجا به بررسی تمام اتفاقاات افتاده...