جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دانش آموزان اسرائیلی

تجاوزهای جنسی به دانش آموزان اسرائیلی

تحقیقات در سرزمین های اشغالی نشان می دهد که به ۱۶ درصد دانش آموزان اسراییلی تعرض می شود. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — به گزارش زيرميزي...