دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

خطر رژلب برای زنان باردار

    به گزارش زیرمیزی،حاملگی یک دوران بسیار حساس زندگی هست که باید در این دوران محدودیت و کارهایی رو رعایت کنیم تا جنین به طور سالم به دنیا بیاید.در اینجا به...