دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

دانشمندان شوروی

جمجمه تیمور لنگ پس از نبش قبر +عکس

در سال 1941 مقارن با جنگ جهانی دوم آرامگاه امیر تیمور گورکانی بدست محققان شوروی شکافته شد تا با بدست آوردن بقایای وی چهره اصلی اورا ترسیم کنند. در نبش قبر تایید شد که...