شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

دانشجویان

قانون جدیدسربازی برای دانشجویان ۹۱

به گزارش زیرمیزی،سردار موسی کمالی در گفت وگو با خبرنگار انتظامی فارس گفت: کلیه دانشجویانی که تا پایان سال ۹۰ وارد دانشگاه شدند شامل مقررات قدیم خدمت وظیفه عمومی می...

ابتکار دانشجویان شاهرودی برای انتخابات

دانشجویان عدالتخواه دانشگاه صنعتی شاهرود جمعه ۵ اسفند، بعد از نماز جمعه با تشکیل نمایشگاه انسانی با پلاکاردهایی حاوی بیانات رهبری و شعارهای انقلابی سعی در معرفی...