پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دانشجویان شاهرودی

ابتکار دانشجویان شاهرودی برای انتخابات

دانشجویان عدالتخواه دانشگاه صنعتی شاهرود جمعه ۵ اسفند، بعد از نماز جمعه با تشکیل نمایشگاه انسانی با پلاکاردهایی حاوی بیانات رهبری و شعارهای انقلابی سعی در معرفی...