یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

داستان کوتاه و جالب

چند داستان کوتاه و آموزنده از بهلول

چند داستان کوتاه و آموزنده از بهلول حكايت خيرين مسجد ساز عده اي مسجدی می ساختند، بهلول سر رسید و پرسید: چه می کنید؟ گفتند: مسجد می سازیم. گفت: برای چه؟ پاسخ دادند:...

داستان کوتاه و جدید بوی خیانت

  ین اولین باری بود  که احساس می کرد شوهرش به او خيانت می کند  . او با گوش های خودش صدای یک زن را از داخل گوشی ، حین مکالمه با همسرش شنیده بود . باورش مشکل بود ، همه...