دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

داستان کوتاه مهر 91

داستان کوتاه طنز و خنده دار

بابا جون؟ - جونم بابا جون؟ این خانمه چرا با مانتو خوابیده؟ - خب… خب… خب حتما اینجوری راحتتره دخترم یعنی با لباس راحتی سختشه؟ - آره دیگه، بعضیها با لباس راحتی...