دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

داستان پند آموز

داستان زیبا و آموزنده زشت تریـن دختر کلاس

دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت . دندان هایی نامتناسب با گونه هایش ، موهای کم پشت و رنگ چهره ای تیره . روز اولی که به مدرسه جدیدی آمد ، هیچ دختری حاضر نبود کنار او بنشیند...

۵ داستان جذاب و آموزنده

  پنج داستان کوتاه و جذاب، خواندنی و آموزنده  از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟ گفت : ۱- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم ۲- دانستم که خدا مرا...