چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

داستان پرمعني

داستان طنز و پرمعني خانواده لاكپشتها

يه روز خانواده ی لاک پشتها تصمیم گرفتند که به پیکنیک بروند.از آنجا که لاک پشت ها به صورت طبیعی در همه ی موارد یواش عمل می کنند، هفت سال طول کشید تا برای سفرشون...