سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

داستان وسوسه شيطان

آيا زن شيطون رو درس ميده؟! طنز

  زن به شیطان گفت : آیا آن مرد خیاط را می بینی ؟ میتوانی بروی وسوسه اش کنی که همسرش را طلاق دهد ؟شیطان گفت : آری و این کار بسیار آسان است...