جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

داستان های ایرانی و دلنشین، داستان های خنده دار، داستان های زیبا و عاشقانه، داستان های عاشقانه، داستان های عبرت آموز، داستان های مذهبی، داستان های پر معنی، داستان های پند آموز، داستان های کوتاه اخلاقی

داستان کوتاه عرفانی

داستان مرد ماهیگیر مردی باهمسرش در خانه تماس گرفت و گفت:”عزیزم ازمن خواسته شده که با رئیس و چند تا از دوستانش برای ماهیگیری به کانادا برویم” ما به مدت یک هفته آنجا...