سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

داستان قتل

داستان قتل حرفه ای زن مشهدی

داستان قتل حرفه ای زن مشهدی بازپرس ویژه قتل دادستانی مشهد گفت: با بررسی دوربینهای بیمارستان متهمان که همسر و برادران همسر متوفی هستند امروز شناسایی و دستگیر...