جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

داستان شگفت انگیز ادیسون

داستان جالب ادیسون !

ادیسون در سنین پیری پس از کشف لامپ، یکی از ثروتمندان به شمار میرفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که ساختمان بزرگی بود هزینه می‌کرد.... ...