یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

داستان خدا و گنجشک !!!!

داستان خدا و گنجشک !!!!

  روزها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت. فرشتگان سراغش را از خدا گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می گفت: ” می آید، من تنها گوشی هستم که غصه هایش را می شنود و...