شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

داستان تلخ

داستان تلخ زندگی مجری معروف ورزشی

داستان تلخ زندگی مجری معروف ورزشی من بچه طلاقم، بچه یک ازدواج نافرجام، بچه زوجی که با هم ازدواج کردند تا من تنها را روی دست دنیا بگذارند اما من هیچ وقت خانواده ام...