شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

داستانی جالب از یک فرد خوشبخت

داستان خوشبخت ترین آدم روی زمین!

  داستان خوشبخت ترین آدم روی زمین! پیک ها برای بیرون آوردن پیراهن مرد توی کلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آن قدر فقیر بود که… پادشاهی پس از اینکه بیمار شد گفت: ...