دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

داستاني تكراري از دوستي هاي دختر و پسر در ايران

ماجرای دوست دختر

  داستانی تکراری از دوستی های دختر و پسر در ایران دیشب رفتم استخر,بعداز شنا اومدم لباسامو بپوشم دیدم رو موبایلم ۴ تا میس کاله ۶ تا اس ام اس از دوست دخترم: (و ادامه...