پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

داستانهاي كوتاه و آموزنده

داستانهاي كوتاه و آموزنده

چنگیز خان مغول و شاهین پرنده یک روز صبح، چنگیزخان مغول و درباریانش برای شکار بیرون رفتند. همراهانش تیرو کمانشان را برداشتند و چنگیزخان شاهین محبوبش را روی ساعدش...