شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

داروی کاناگلیفلوزین

عوارض مصرف داروی کاناگلیفلوزین

عوارض مصرف داروی کاناگلیفلوزین محققان انجمن دیابت آمریکا نتایج اولیه ی تحقیق 18 هفته ای خود را در ارزیابی داروی کاناگلیفلوزین (از گروه دارویی مهار کننده های ...