جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دادگاه سوءقصد علیه یک رقاص/ تصاویر

دادگاه سوءقصد علیه یک رقاص/ تصاویر

یکی از رقصندگان باله بولشوی به طراحی این سوءقصد متهم است. وی اتهام خود را رد کرده با این همه درصورت گناهکار شناخته شدن، می تواند به تحمل 12 سال زندان محکوم شود. به...