دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

خیانت به همسر

چرا مردها به همسرانشان خیانت می کنند؟

چرا مردها به همسرانشان خیانت می کنند؟ پیام خداوند برای این دختر جوان که فکر می کند شکست عاطفی خورده است، چیست؟ چرا نامزد او به سمت شریک عاطفی سابقش گرایش پیدا کرده...