پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خویشتن

حکایت: خویشتن دار باش

زن و شوهری در طول ۶۰ سال زندگی مشترک، همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در ادامه مطلب... ...