شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خون بین مغز و جمجمه

وقتی خون بین مغز و جمجمه جمع میشود! + عکس

تجمع خون در خارج از مغز را هماتوم مغزی می گویند. هماتوم مغزی معمولا در اثر آسیب شدید سر به وجود می آید. خونریزی و افزایش فشار مغزی در اثر هماتوم، کشنده است. هماتوم...